Відділ освіти, культури і туризму, молоді та спорту

Великобілозерської райдержадміністрації

Про організацію та проведення літнього читання «Книжкові острови на планеті Літо»них закладів району в Міжнародному конкурсі з інформатики та комп'ютерної вправності "Бобер-2016" у 2016/2017 навчальному році - Про організацію та проведення літнього читання «Книжкові острови на планеті Літо»

Article Index
Про організацію та проведення літнього читання «Книжкові острови на планеті Літо»них закладів району в Міжнародному конкурсі з інформатики та комп'ютерної вправності "Бобер-2016" у 2016/2017 навчальному році
Про організацію та проведення літнього читання «Книжкові острови на планеті Літо»
Про результати атестації комунального закладу «Великобілозерський навчально-виховний комплекс №1» Великобілозерської районної ради
Про підсумки участі в обласних етапах всеукраїнських конкурсів еколого-натуралістичного напрямку
Про підсумки участі в ХХХVІ Обласній краєзнавчій конференції учнівської молоді «Земля за порогами»
Про підсумки участі в обласному конкурсі есе «Європа починається з тебе» в рамках ІV Всеукраїнського конкурсу есе «Я – європеєць»
Про участь в обласній виставці «Освіта Запорізького краю - 2017»
All Pages

 

 

 

 

УКРАЇНА

ВЕЛИКОБІЛОЗЕРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

НАКАЗ

 

12.04.2017

С. Велика Білозерка №189

 

Про результати атестації

комунального закладу «Великобілозерський

навчально-виховний комплекс №1»

Великобілозерської районної ради

Відповідно до частини 3 статті 40 Закону України «Про загальну середню освіту», наказу Міністерства освіти і науки України від 30.01.2015 № 67 «Про затвердження Порядку державної атестації дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14.02.2015 за № 173/26618, на виконання наказу Департаменту освіти і науки облдержадміністрації від 13.01.2015 №0011 «Про затвердження плану державної атестації загальноосвітніх і дошкільних навчальних закладів на 2016 рік», наказів відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації від 12.02.2016 №75 «Про затвердження плану державної атестації загальноосвітніх, дошкільних навчальних закладів на 2017 рік»,від 28.12.2016 №534 "Про проведення атестаційної експертизи Великобілозерського НВК №1 Великобілозерської районної ради", від 02.02.2017 №54 "Про затвердження робочої програми атестаційної експертизи Великобілозерського НВК №1"

експертною комісією у період з 20 березня по 07 квітня 2017 року (безпосередньо в навчальному закладі 5 робочих днів - з 21 по 27 березня 2017 року) здійснено атестаційну експертизу діяльності вищезазначеного навчального закладу, про що складено відповідний висновок.

Атестаційну експертизу проводила комісія у кількості 15 спеціалістів, які забезпечили експертну перевірку всіх напрямків діяльності загальноосвітнього навчального закладу згідно з робочою програмою.

Атестаційна експертиза показала, що педагогічний колектив Великобілозерського НВК №1 забезпечує реалізацію державної політики в галузі освіти, виконання вимог чинного законодавства, завдань, визначених Національною доктриною розвитку освіти України.

Проведена певна робота зі створення умов для здобуття учнями базової загальної середньої освіти, зміцнення навчально-матеріальної та матеріально-технічної бази навчального закладу.

Основні нормативно-правові документи, які регулюють діяльність загальноосвітнього навчального закладу, відповідають заявленому типу і статусу навчального закладу.

У Великобілозерському НВК №1 забезпечується належний стан навчальних та допоміжних приміщень, території закладу, виконуються вимоги щодо навчальної та методичної літератури, санітарно-гігієнічного режиму та умов для підтримання життєдіяльності школярів та працівників.

Виходячи з вищезазначеного, на підставі клопотання атестаційної комісії (протокол № 2 від 07.04.2017),

Н А К А З У Ю:

1. Визнати атестованим у сфері загальної середньої та дошкільної освіти комунальний заклад «Великобілозерський навчально-виховний комплекс №1».

2.Підтвердити право комунального закладу «Великобілозерський навчально-виховний комплекс №1» на надання загальної середньої освіти з видачею документів про освіту державного зразка про відповідний рівень загальної середньої освіти.

3.Відзначити ефективну управлінську діяльність керівництва Великобілозерського навчально-виховного комплексу №1 щодо створення умов для функціонування та розвитку інклюзивної освіти.

4. Привести у відповідність до чинного законодавства нормативні документи навчального закладу щодо функціонування структури НВК.

5. Директору Великобілозерський НВК №1, Шилу І.Ф.:

1) Довести до відома трудового колективу та батьківської громадськості НВК №1 рішення про атестацію навчального закладу;

2) Висновок та рекомендації атестаційної комісії обговорити на засіданні педагогічної ради та розробити план заходів щодо виконання рекомендацій;

у місячний термін

3) оприлюднити на офіційному веб-сайті навчального закладу результати державної атестації;

До 15.04.2017

4) врахувати висновки та рекомендації щодо відповідності освітніх послуг, що надаються навчальним закладом, державним стандартам загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ ступенів;

5) розробити план управлінських заходів щодо усунення недоліків, виявлених під час перевірки та надати до відділу освіти план заходів з виконання рекомендацій атестаційної комісії щодо удосконалення управлінської діяльності.

До 07.05.2017

6. Відділу освіти, культури і туризму, молоді та спорту райдержадміністрації:

1) видати наказ про визнання Великобілозерського навчально-виховного комплексу №1 атестованим;

2) результати державної атестації закладу оприлюднити на веб-сайті відділу освіти, культури і туризму, молоді та спорту райдержадміністрації;

До 24.04.2017

3) здійснити контроль щодо усунення недоліків, виявлених під час перевірки.

Червень 2017 року

4) запланувати контроль за управлінською діяльністю Великобілозерського НВК №1 на лютий 2018 року.

7. Районному методичному кабінету (завідувач Ільєнко Л.Ф.):

1) забезпечити надання методичної допомоги директору НВК №1 та окремим педагогам по створенню умов для усунення виявлених недоліків та подальшому удосконаленню їх професійної діяльності;

Постійно

8.Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Начальник відділу М.Г.Осіпчук
Copyright © 2016. Всі права захищені.