Відділ освіти, культури і туризму, молоді та спорту

Великобілозерської райдержадміністрації

Методичні матеріали

Article Index
Методичні матеріали
Page 2
Наказ № 383
All Pages

 

Н А К А З

03.02.2017 с. Велика Білозерка № 057

Про зміни до наказу ВОКТМС РДА

від 03.10.2016 № 383 «Про організацію

методичної роботи з педагогічними

кадрами закладів освіти

Великобілозерського району

в 2016/2017 навчальному році»

Згідно із Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», відповідно до рішення методичної ради районного методичного кабінету відділу освіти, культури і туризму, молоді та спорту райдержадміністрації від 02.02.2017, в зв’язку із кадровими змінами працівників РМК та з метою впровадження програми роботи над науково - методичною проблемою району, подальшого вдосконалення роботи з педагогічними працівниками школи, підвищення їхньої компетентності, впровадження в роботу школи інноваційних технологій і методик, наукового обґрунтування навчального процесу, створення умов для розвитку педагогічної творчості вчителів відповідно до плану роботи методичного кабінету відділу освіти, культури і туризму, молоді та спорту райдержадміністрації

НАКАЗУЮ:

1. Вважати таким, що втратив чинність, наказ відділу освіти, культури і туризму, молоді та спорту райдержадміністрації від 03.10.2016 № 383 «Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами закладів освіти Великобілозерського району в 2016/2017 навчальному році».

2. Спрямувати методичну роботу у 2016/2017 навчальному році на реалізацію програми роботи над новою науково-методичною проблемою «Розвиток професійної компетентності педагогічних кадрів як фактор підвищення якості освіти та розвитку успішної особистості»;

3. Внести зміни та затвердити:

1) структуру методичної роботи та керівників районних асоціацій вчителів - предметників на 2016/2017 навчальний рік (додаток 1);

2) склад методичної ради методичного кабінету відділу освіти, культури і туризму, молоді та спорту (додаток 2).

4. Керівникам навчальних закладів району:

1) довести даний наказ до відома педагогів закладів освіти;

до 08.02.2017

2) спланувати структуру методичної роботи, оптимальну, для навчального закладу;

3) забезпечити внутрішкільний контроль за:

- неухильним дотриманням вчителями методичних рекомендацій щодо викладанням навчальних предметів та веденням шкільної документації протягом 2016/2017 навчального року,

- дотриманням критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів,

- своєчасним поданням достовірної інформації про діяльність навчального закладу,

- участю педагогічних працівників в районних масових заходах;

4) створити умови для розвитку творчих можливостей педагогів, здібних учнів;

5) визначити наставників молодим вчителям зі стажем роботи до трьох років; організувати роботу Школи удосконалення педагогічної майстерності, Школу молодого учителя з метою надання консультацій педагогам, які потребують методичної допомоги, створення умов для їх професійного зростання;

6) спланувати та забезпечити роботу шкільних методичних обєднань вчителів - предметників на 2016/2017 навчальний рік.

5. Методичному кабінету відділу освіти, культури і туризму,молоді та спорту райдержадміністрації (завідуючій Ільєнко Л.Ф.):

1) довести даний наказ до відома керівників навчальних закладів району; до 07.02.2017

2) забезпечити методичний супровід стану виконання навчальних програм та викладання предметів протягом 2016/2017 навчального року;

6. Покласти персональну відповідальність за участь педагогів у методичних заходах на керівництво навчального закладу.

Постійно

7. Педагогічним працівникам навчальних закладів:

1) використовувати в навчальній діяльності навчальні програми, підручники та навчально-методичні посібники, рекомендовані МОН України, перелік яких даний на сайті МОН України та на сайті ІІТЗО;

2) використовувати ті навчальні посібники, навчальні зошити на друкованій основі та інші навчальні видання, які мають на звороті титульного аркушу відповідний гриф МОН або номер і дату листа-підтвердження Інституту інноваційних технологій і змісту освіти про схвалення для використання у ЗНЗ;

3) адаптувати зміст планів-конспектів уроків на друкованій основі під індивідуальні психолого-педагогічні та освітні особливості класу, доповнювати власним дидактичним матеріалом та інформацією з довідкової літератури;

4) організувати та спланувати роботу зі здібними учнями у відповідності до їх індивідуальних освітніх траєкторій розвитку згідно з річним планом роботи школи.

8. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Виконуючий обов’язки начальника відділу

освіти, культури і туризму,

молоді та спорту райдержадміністрації М.Г. Осіпчук

Ільєнко 20515

Додаток 2

до наказу ВОКТМС РДА

від 03.02.2017 № 057

СКЛАД

методичної ради методичного кабінету

відділу освіти, культури і туризму, молоді та спорту

Великобілозерської районної державної адміністрації

Голова ради - Ільєнко Л.Ф., завідувач методкабінету

Заступник голови ради - Похила Н.І., методист методкабінету

Секретар - Собур Т.М., методист методкабінету

Члени ради:

Бойко Л.Ф. - директор КЗ «Великобілозерський БДЮТ » ВРР

Іванова В.М. - завідувач ДНЗ «Віночок»

Баранова О.В. - керівник районної асоціації вчителів української мови та

літератури, світової літератури.

Завгородня І.А. - заступник директора з навчально - виховної роботи

Великобілозерської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5

Мисюра О.А. - заступник директора з навчально - виховної роботи

Великобілозерського навчально-виховного комплексу №1

Федько Н.О. - заступник директора з навчально - виховної роботи

Великобілозерської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №4.

Черненко А.Г. - заступник директора з навчально - виховної роботи

Великобілозерської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №6

Кирянова Л.І. - психолог дошкільного підрозділу Великобілозерського

навчально-виховного комплексу №1


Додаток

до наказу ВОКТМС РДА

03.02.2017 № 057

Перелік районних методичних структур та їх керівників

на 2016/2017 навчальний рік

 

з/п

Назва методичної структури вчителів району

ПІБ керівника

Навчальний заклад,

в якому працює

ПІБ відповідальної особи

Районні методичні асоціації

1

Вчителів початкових класів

Гомонець

Наталія Володимирівна

Великобілозерська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5

Похила Н.І.

2

Вихователів дошкільних навчальних закладів

Коваль

Ірина Володимирівна

Дошкільний підрозділ Великобілозерського НВК №1

Похила Н.І.

3

Вчителів математики та фізики

Дуденко

Вікторія Анатоліївна

Великобілозерська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №4

Ільєнко Л.Ф.

4

Вчителів хімії, біології та екології

Маловічко

Віктор Олексійович

Великобілозерська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3

Похила Н.І.

5

Вчителів української мови та літератури, російської мови, літератури та зарубіжної літератури

Баранова

Олена Володимирівна

Великобілозерський

навчально-виховний комплекс №1

Собур Т.М.

6

Вчителів історії і правознавства

Лой

Тетяна Миколаївна

Великобілозерський

навчально-виховний комплекс №1

Собур Т.М.

7

Вчителів іноземної мови

Антоненко

Олена Олександрівна

Великобілозерський

навчально-виховний комплекс №1

Собур Т.М.

8

Вчителів інформатики

Малигіна

Олена Ігорівна

Великобілозерська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3

Ільєнко Л.Ф.

9

Вчителів основ здоров'я

Абрамова

Галина Василівна

Великобілозерський

навчально-виховний комплекс №1

Похила Н.І.

10

Вчителів географії та економіки

Мисюра

Оксана Анатоліївна

Великобілозерський

навчально-виховний комплекс №1

Похила Н.І.

11

Вчителів фізичної культури та курсу «Захист Вітчизни»

Поправка

Костянтин Вікторович

Великобілозерська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2

Криворучко Т.П.

12

Вчителів трудового навчання та креслення

Занога

Тетяна Григорівна

Великобілозерська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2

Криворучко Т.П.

13

Вчителів з предметів естетичного циклу

Шворак

Захар Юрійович

Великобілозерська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №6

Криворучко Т.П.

14

Шкільних бібліотекарів

Волкова

Оксана Володимирівна

Великобілозерський

навчально-виховний комплекс №1

Криворучко Т.П.

Школа молодого керівника

1

Загальноосвітніх навчальних закладів

Ільєнко

Людмила Федорівна

РМК відділу освіти, культури і туризму, молоді та спорту райдержадміністрації

2

Дошкільних навчальних закладів

Похила

Надія Іванівна

РМК відділу освіти, культури і туризму, молоді та спорту райдержадміністрації

Школа молодого вчителя

1

Вчителів початкових і дошкільних навчальних закладів

Похила

Надія Іванівна

РМК відділу освіти, культури і туризму, молоді та спорту райдержадміністрації

2

Вчителів природничо-математичних дисциплін

Ільєнко

Людмила Федорівна

РМК відділу освіти, культури і туризму, молоді та спорту райдержадміністрації

3

Вчителів суспільно-гуманітарних дисциплін

Собур

Таїсія Миколаївна

відділ освіти, культури і туризму, молоді та спорту райдержадміністрації

Постійно діючий семінар: Інноваційні технології у навчально-виховному процесі

1

Керівників навчальних закладів

Осіпчук

Марія Григорівна

відділ освіти, культури і туризму, молоді та спорту райдержадміністрації

2

Заступників директорів з навчально-виховної роботи

Ільєнко

Людмила Федорівна

РМК відділу освіти, культури і туризму, молоді та спорту райдержадміністрації

3

Заступників директорів з виховної роботи

Собур

Таїсія Миколаївна

РМК відділу освіти, культури і туризму, молоді та спорту райдержадміністрації

4

Класних керівників

Собур

Таїсія Миколаївна

РМК відділу освіти, культури і туризму, молоді та спорту райдержадміністрації
Copyright © 2016. Всі права захищені.